Wintercompetitie Reglement

Algemeen Wedstrijdreglement

Er wordt gespeeld volgens de normale regels van het tennis, echter met uitzondering van de volgende zaken::

 1. Het eerste uur mag er maximaal 10 minuten worden ingespeeld, de wedstrijd dient uiterlijk na 10 minuten aan te vangen

 2. De tweede wedstrijd (het tweede uur) begint zonder inspelen

 3. Er wordt gewisseld van baanhelft telkens na het spelen van 4 games, alleen dan kan een minuut pauze worden genomen, de (tussen)stand kan dan op de borden worden aangegeven.

 4. Tijdens een wedstrijd mogen de spelers van een dubbelteam niet wisselen tussen forehand- of backhandkant bij het ontvangen van de service van de tegenstander (zoals je bij normale regels na het spelen van een set wel mag wisselen)


Verder gelden de volgende regels:

 1. Elk competitieteam dient zich, voor aanvang van de competitie, minimaal in te schrijven met het vereiste aantal spelers (meer spelers inschrijven is toegestaan).

 2. Voor aanvang van de competitie ontvangt elk team het wedstrijdprogramma.

 3. Het wedstrijdprogramma vermeldt de aanvangstijden, de speeltijden en de puntentelling. De wedstrijden worden gespeeld zonder tussenpauzes.

 4. Alle opgegeven spelers behoren meerdere malen te spelen (uitgezonderd zijn aantoonbare blessures). Er mag gebruik worden gemaakt van invallers. Een invaller mag geen hogere speelsterkte op de knltb-pas hebben dan de speler waarvoor wordt ingevallen. Een invaller mag ook geen speler zijn van een ander dubbel uit dezelfde of hogere poule. Pas na goedkeuring van de tegenpartij mag van deze regels worden afgeweken.

 5. Indien een team in het geheel niet komt opdagen, verliest het team de wedstrijd met gamestand van 6-0 per wedstrijd. Als dit meer dan een keer voorkomt tijdens de competitie (of indien dit slechts eenmaal voorkomt en niet tijdig afgebeld wordt) dan vervallen alle tot dan toe gespeelde wedstrijden van dit team. De wedstrijdleiding heeft dan het recht om het team uit de competitie te verwijderen.

 6. Indien men tussen de 5 en 10 minuten te laat komt vervalt het recht tot inspelen. Bij later komen van 10 minuten of meer verliest men 1 game per 5 minuten. (Bijvoorbeeld: 10 minuten te laat = 2 games, 15 min te laat = 3 games, 20 min te laat = 4 games, etc.).

 7. Wanneer tijdens de wedstrijd een speler het spel staakt of moet staken is deze partij verloren voor het team waarin de gestaakte speler speelde en krijgt de tegenpartij de punten bij winst. Op het uitslagenformulier wordt de stand vermeldt zoals die was op het moment van staken.

 8. Bij het inzetten van een onrechtmatige speler in een team worden de onrechtmatig gespeelde wedstrijden verloren verklaard. De tegenpartij van het team in overtreding krijgt 2 punten voor iedere onrechtmatig verklaarde wedstrijd met gamestand van 6-0 per wedstrijd. Bovendien kan de wedstrijdleiding besluiten om extra strafpunten te geven aan het team dat onrechtmatig heeft gespeeld.

 9. Bij het eindsignaal wordt de bal die op dat moment in het spel is, afgespeeld. Dit houdt echter niet in dat de game verder wordt uitgespeeld. Als de eerste service bijvoorbeeld tijdens/in de bel foutief wordt gespeeld of het net raakt, dan wordt de tweede service niet meer gespeeld en telt dus niet. De tweede service wordt niet meer opgeslagen als het eindsignaal al is gegaan. Dit houdt dus in dat dit punt en deze game niet meer telt. Uitzondering: Als het spelen van het laatste punt leidt tot een LET (niet te verwarren met het service-let) dan wordt dit punt overgespeeld met een eerste en eventuele tweede service.

 10. Het einde van de wedstrijd wordt bepaald (in afnemende volgorde van belangrijkheid) door: (1) Het eindsignaal, (2) de tijd aangegeven op de klokken in de hal. (3) Overeengekomen tijd in geval van het falen van beide klokken in de hal. Gespeelde punten blijven echter altijd geldig; ook als men na de officiële eindtijd heeft gespeeld (bijvoorbeeld in geval van het falen van het hal signaal of klokken).

 11. De behaalde games worden aan het einde van de wedstrijd geteld en ingevuld op het wedstrijdformulier. De puntentelling wordt in het wedstrijdprogramma aangeven. Het wedstrijdformulier moet na afloop van de wedstrijden worden ingeleverd bij de receptie.

 12. Misleidend invullen van het formulier (zoals bijvoorbeeld het invullen van speler(s)namen die niet hebben gespeeld) wordt door de wedstrijdleiding bestraft met een gamestand van 6-0 per wedstrijd. Bij herhaling vervallen alle tot dan toe gespeelde wedstrijden van het team.

 13. De ballen worden beschikbaar gesteld en dienen na afloop van de laatste partij weer ingeleverd te worden.

 14. De wedstrijdleiding gaat ervan uit dan iedereen zich sportief zal gedragen. Het is immers een recreatieve competitie waarin tennisplezier het belangrijkste is. Indien er zich echter situaties voordoen waarover u het niet eens bent dan kunt u dit kenbaar maken op het inschrijfformulier. Het is ook mogelijk om schriftelijk een klacht/protest in te dienen bij de wedstrijdleiding binnen een week na speeldatum. Hierbij moet van de nog nader bekend te maken klachtprocedure gebruik worden gemaakt. Deelnemers aan de competitie zijn verplicht mee te werken aan deze procedure op straffe van sancties van de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding zal ernaar streven dit binnen een termijn van vier weken te behandelen.

 15. De wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet. De wedstrijdleiding berust bij de Stichting DDH dan wel bij door deze aangewezen personen.


Aanvullingen Weekend competitie

 1. De eindstand in de poule wordt bepaald door:

  1. Het aantal behaalde punten

  2. Het game saldo

  3. Het aantal games voor

  4. De onderlinge uitslag

 2. Schoeisel:
  Let op: Goed schoeisel is belangrijk, zeker op de binnenbaan. Zo voorkom je blessures. In alle gevallen geldt dat de zool essentieel is. Je speelt op Comfort Court, dan kies je voor schoenen met gemengd profiel. Deze zool mag niet zwart zijn ook al geeft de specialist aan, dat deze niet afgeeft (geen non-marking zwarte zool). De ervaring leert dat er toch zwarte strepen achterblijven.

  1. Uitgangspunt voor je binnenschoen moet zijn:
   - Is het een tennisschoen?
   - Zijn de schoenen schoon?
   - Geeft de zool strepen af? “NON MARKING” (geen Zwarte zool Non-Marking)

  2. Absoluut verboden:
   - Ander soortige schoen dan een tennisschoen. Bv: Hardloopschoen, Gymschoen etc
   - Vieze schoenen. Met Gravel, modder etc.
   - Schoenen waarbij de zool afgeeft.

Het liefst hebben we dat je met een witte zool tennist op de nieuwe binnenbanen maar tegenwoordig zijn er ook andere kleuren (geen zwarte zool) op de markt die niet afgeven. Meest staat daar “NON MARKING” in de schoen. Vraag de specialist voor deze tennisschoenen.

Belangrijk is dat we elkaar erop wijzen zodat we heel lang van deze ondergrond gebruik kunnen maken. Mocht iemand zich er toch niet aan houden dan kunnen als Stichting niets anders dan we persoon de toegang te weigeren van de binnenbanen. Laat het niet zover komen.