Update renovatie Gravelbanen en Ledverlichting

Borden Rotterdam Airport.jpg

Beste gebruikers van Tennispark De Delftse Hout,

Na maanden voorbereiding is het bijna zover: binnenkort start de renovatie van de (gravel) buitenbanen. Door middel van deze update brengen wij jullie graag op de hoogte van alle wijzigingen en tijdelijke maatregelen. Onderstaand een kort overzicht van wat er staat te gebeuren, daaronder een meer gedetailleerde toelichting.

In het kort…

1. Wat: vervangen buitenverlichting 12 banen door LED verlichting.

Wanneer: vanaf 26 augustus 2019

Hoe lang: circa één week.

Impact: beperkte overlast door tijdelijke buitengebruikstelling banen.

2. Wat: renovatie alle buitenbanen.

Wanneer: vanaf 28 oktober 2019.

Hoe lang: van 28 oktober 2019 tot en met februari 2020.

Impact: beperkt; buitenbanen zijn in de winterperiode gesloten, alternatieve ingang naar tennishal gedurende een aantal weken.

Let op! inhaaldagen najaarscompetitie niet mogelijk op eigen park!

3. Het paviljoen en de tennishallen zijn de gehele tijd bereikbaar.

Waarom vindt de renovatie plaats?

De huidige buitenbanen zijn afgeschreven en nodig aan vervanging toe. De banen 2 t/m 7 zijn in 1998 voor het laatst gerenoveerd en de overige banen in 1999. De zogenaamde technische toplaag (i.c. het gravel), de drainage, de beregeningsinstallatie en de verlichting zijn verouderd en/of voldoen niet meer aan de huidige eisen en standaarden. Ook op het gebied van verduurzaming is de huidige conventionele verlichting niet meer van deze tijd.

UPDATE RENOVATIE BUITENBANEN TENNISPARK DE DELFTSE HOUT

Hoe is de keuze tot stand gekomen?
De grootste gebruiker van de buitenbanen van Tennispark De Delftse Hout, tennisvereniging De Delftse Hout, heeft een enquête gehouden onder haar leden voor wat betreft de materiaalkeuze van nieuwe buitenbanen. Hieruit is de voorkeur voor gravel gekomen. Als belangrijkste wens is daarnaast naar voren gekomen dat er sneller gespeeld kan worden na regenval.

Vanuit Stichting Tennispark De Delftse Hout (hierna: “De Stichting”, eigenaar van o.a. alle buitenbanen) is een commissie in het leven geroepen. In deze commissie zaten vertegenwoordigers van De Stichting en tennisvereniging De Delftse Hout (inclusief één van de trainers van TennisTOPS). De commissie heeft diverse gravelvarianten onderzocht: vlakke varianten en varianten onder afschot. Hiertoe is contact opgenomen met allerlei parken die een vergelijkbaar traject hebben doorlopen.

Parallel hieraan heeft De Stichting een gedetailleerd en onafhankelijk inspectierapport van alle banen laten opstellen, inclusief een renovatie- en ombouwadvies. Dit rapport beschrijft voor meer dan 80% wat er binnen de hekken aan de tennisbanen en constructie moet gebeuren als input voor de aannemers. Vier aannemers zijn geselecteerd op basis van eigen onderzoek, referenties van andere parken en het hebben van een lidmaatschap van de Vereniging van Tennisbaan Bouwers Nederland.

Na het analyseren van alle informatie is de keuze gemaakt voor vlakke banen (ter info, de huidige banen zijn ook vlakke banen). Vlakke banen vergen van alle alternatieven het minste onderhoud en met een volledig nieuwe opbouw wordt ook aan de belangrijkste wens van de leden van de tennisvereniging voldaan. Door de nieuwe opbouw van de buitenbanen ontstaat o.a. een grover pakket van materialen, dat er voor zorgt dat water sneller afgevoerd wordt dan nu het geval is.

Wat gaat er allemaal veranderen?

De materialen van de buitenbanen zelf zullen volledig worden verwijderd. Dit betekent het verwijderen van de huidige lagen van lava, zand en gravel. De huidige verlichtingsarmaturen worden eveneens verwijderd; de lichtmasten zelf blijven behouden, omdat deze na onderzoek constructief nog goed bleken te zijn. Op het moment van schrijven van deze update wordt tot slot gekeken of ook de hekwerken worden meegenomen, aangezien er toch al werkzaamheden aan de banen worden gedaan.

Wat gebeurt er met de verlichting?

De huidige verlichtingsarmaturen worden vervangen door LED verlichtingsarmaturen.

De nieuwe LED armaturen hebben minder strooilicht, worden beter ‘gericht’ en zijn vanzelfsprekend energiezuiniger. Alle banen krijgen een lichtopbrengst van 300 lux (ter vergelijk: sommige banen hebben nu incidenteel minder dan 200 lux) en de banen 1 en 8 t/m 10 krijgen zelfs een lichtopbrengst die, indien nodig, kan oplopen tot 500 lux. Deze (hoge, klasse 1) lichtopbrengst is een KNLTB-vereiste voor bepaalde toernooien, zodat het tennispark nog meer onderscheidend kan zijn in de toekomst.

Op maandag 26 augustus zal begonnen worden met het demonteren van de bestaande armaturen. Dit gebeurt in twee fases van zes banen per keer. Op dinsdag 27 augustus komt de elektricien de nieuwe voedingen in de masten ophangen en aansluiten. Of dan ook al alle nieuwe armaturen hangen, is vooraf niet met zekerheid te zeggen: “dat heeft met vele factoren te maken, waaronder weersomstandigheden en situaties bovenin de masten die ervoor kunnen zorgen dat montage uitloopt. De meeste lampen zullen die dinsdagavond wel hangen en kunnen branden”, aldus de leverancier van de nieuwe LED armaturen.

Met de overige zes banen wordt op woensdag 28 augustus gestart. Deze voedingen worden op donderdag 29 augustus door de elektricien aangesloten. De verwachting is dat op vrijdag 30 augustus alle nieuwe armaturen werken. Sommigen lampen worden wellicht nog nader afgesteld, maar de lampen kunnen dan al wel worden gebruikt.

Tot slot wordt op maandag 2 september en woensdag 4 september ‘s-avonds een luxmeting uitgevoerd. Hiervoor worden tijdelijk (ca 30 min. per twee aaneengesloten banen m.u.v. de banen 1 en 10) de banen afgesloten. Men mag die banen tijdens de luxmeting vanwege veiligheidsregels niet betreden.

Bij windkracht 5 of hoger, regen, hagel en/of onweer stoppen de werkzaamheden vanwege de veiligheid of worden de werkzaamheden tijdelijk opgeschort. De precieze afstemming zal nog nader plaatsvinden door en in overleg met de parkmanager.

Wat gebeurt er met de buitenbanen?

De start van de renovatie van de buitenbanen begint op de maandag ná de laatste reguliere najaarscompetitie wedstrijden (i.c. op maandag 28 oktober 2019). Op Tennispark De Delftse Hout zijn dus helaas geen buitenbanen beschikbaar voor eventuele inhaaldagen.

Met uitzondering van baan 1, worden alle buitenbanen ontdaan van hun materiaal. Dit materiaal (lava, zand en gravel) zal worden opgeslagen op de parkeerplaatsen die het dichtst tegen baan 11 en baan 12 aanliggen. Deze parkeerplaatsen zullen derhalve vanaf 28 oktober tijdelijk buiten gebruik worden gesteld. Omdat de renovatiewerkzaamheden als bouwactiviteit worden gekwalificeerd en een deel van het tennispark dus een bouwplaats wordt, wordt de ingang van het tennispark vanaf 28 oktober 2019 verplaatst naar de toegang achter de tennishallen. Het tennispark is vanaf voornoemde datum buiten slechts zeer beperkt toegankelijk en voor het grootste deel afgesloten voor bezoekers in verband met veiligheidseisen. Het paviljoen en de tennishallen zijn uiteraard gewoon bereikbaar.

Nadat de werkzaamheden voor de banen 2 t/m 12 zijn uitgevoerd, zal de tijdelijke ingang om de tennishallen om worden opgeheven en de huidige ingang weer in ere worden hersteld. Alsdan zal baan 1 worden afgegraven. Het terrein rondom baan 1 zal dan worden afgesloten en de aannemer(s) kunnen de routing achter de tennishallen gebruiken, zodat bezoekers van het tennispark en de aannemer elkaar niet of zo min mogelijk treffen.

Nadat de banen zijn afgegraven, kijkt de aannemer of de huidige drainage nog voldoende werkt. Indien dit niet het geval is, zal deze worden vervangen. De bestaande beregeningsinstallatie zal sowieso worden vernieuwd, zodat banen ook gedeeltelijk kunnen worden besproeid; hiermee kunnen de banen gerichter worden onderhouden waardoor de kwaliteit toeneemt.

Alle buitenbanen worden voorzien van nieuw lava en zand. Vervolgens klinken deze materialen gedurende de winterperiode in. Pas in februari wordt de toplaag van gravel aangebracht, zodat deze niet (te) zacht is bij de aanvang van het nieuwe buitenseizoen.

Tot slot…

Mochten er naar aanleiding van deze update nog vragen zijn, dan kunnen deze aan de parkmanager worden gesteld.

Bovenstaande werkzaamheden zullen naar de mening van De Stichting niet alleen tegemoet komen aan de wensen van de leden van de tennisvereniging(en), maar er ook voor zorgdragen dat Tennispark De Delftse Hout nog bruisender wordt en klaar is voor de toekomst!

Namens het bestuur van Stichting Tennispark De Delftse Hout,

Oscar Lauf (voorzitter)

Alec van der Voort (secretaris)

Eric Nell (penningmeester)

Hugo van Witteloostuijn

Anika Duut van Goor

Onno Posthumus