OPROEP BESPANDIENST

Bespandienst Tennispark De Delftse Hout

Al jaren zijn de medewerkers en bestuursleden van Stichting Tennispark de Delftse Hout flink aan de weg aan het timmeren om de meest aantrekkelijke faciliteiten en diensten te bieden aan al haar bezoekers. Met de vervanging van de binnenbanen, de nieuwe horecafaciliteiten en de geplande renovatie van de buitenbanen is De Delftse Hout een almaar groeiend park van kwaliteit, voor tennissers binnen en buiten Delft.

Naast banen en horeca is tennismateriaal zonder twijfel een essentieel onderdeel voor elke tennisser en zeker rackets moeten goed onderhouden worden voor gegarandeerd tennisplezier. Daarom wil Tennispark De Delftse Hout haar diensten uitbreiden met het aanbieden van een aantrekkelijk geprijsde en kwalitatief sterke bespandienst.

Aanleiding

Stichting Tennispark De Delftse Hout is op zoek naar een partij die de bespandienst voor het park wil bieden, omdat:

 • De stichting als doel heeft kwaliteit te bieden aan tennissers en een bespandienst, naast de tennisbanen en horeca, een voordehand liggende behoefte is waarin we willen voorzien;

 • Het aantal (betaalbare) opties voor bespannen buiten Tennispark De Delftse Hout in de laatste jaren flink verminderd is;

 • De aanbieders die momenteel rackets aannemen niet voor iedereen makkelijk te vinden of te bereiken zijn;

 • Bespanningen vaak stuk gaan juist als je dat niet kunt gebruiken. Het is dan mooi als je snel weer met een nieuwe bespanning kunt spelen en kan rekenen op een vlotte en voorspelbare service.

Format en voorwaarden

Er zijn vele mogelijkheden wat betreft de opzet van de bespandienst, afhankelijk van de mogelijkheden en preferenties van zowel de aanbieder van de dienst als het park, en daarom kan de dienstaanbieder zijn/haar eigen voorstel doen, waarna in samenspraak de meest passende mogelijkheid voor beide partijen wordt gekozen.

Alhoewel vele opties mogelijk zijn stelt Stichting Tennispark De Delftse Hout de volgende voorwaarden:

 • De Stichting draagt geen verantwoordelijkheid aangaande materiaal dat beschadigt of kwijtraakt;De Stichting is niet financieel betrokken bij de dienst;

 • Elke dienst die met toestemming van de Stichting wordt geleverd op het park moet vanuit een KvK-geregistreerde handelsvorm en volgens bijbehorend btw-regeling worden aangeboden.

De Stichting is op zoek naar een hoge kwaliteit bespandienst, waaronder zij een service verstaat:

 • Waarbij bespannen rackets onder gebruikelijke omstandigheden binnen twee dagen na inleveren kunnen worden opgeleverd;

 • Waarbij het opgeleverde racket voldoet aan de voorwaarden omschreven in het KNLTB reglement (2019 - bijlage II);

 • Die wordt aangeboden voor een aantrekkelijke, maar marktconforme prijs.

Ons aanbod

Wij bieden:

 • een drukbezocht tennispark met een groot klantpotentieel*;

 • alleenrecht op deze dienst voor bepaalde periode (verlengbaar);

 • promotie via de kanalen van de Stichting (website & sociale media);

 • mogelijke inname en uitgifte rackets;mogelijke beschikbaarstelling van een ruimte;

 • en het alleenrecht hebben op ondersteuning van de Stichting door en marketing via mediakanalen van de Delftse Hout.

De samenwerking zal contractueel worden vastgelegd met tenminste de onderstaande elementen:

 • Start van de dienst; bij voorkeur in de periode aug-sept 2019

 • Proefperiode; na verwachting 3-5 maanden

 • Lengte van contractperiode; in eerste instantie 6-12 maanden, afhankelijk van de opzet van de dienst

 • Afspraken omtrent inname en uitgifte van rackets

 • Structurele evaluatie en rapportage

 

Selectieprocedure

Aanvragen kunnen worden ingediend a.d.h.v. onderstaand formulier tot 30 juni 2019 via anika@tennisdelft.nl. Gesprekken met de geselecteerde voorstellen zullen plaatsvinden in de daaropvolgende week.

De (voor)selectie zal plaatsvinden door vertegenwoordigers van het Stichtingsbestuur, aan de hand van bovenstaande voorwaarden, alsmede andere criteria zoals affiniteit met tennis en Tennispark de Delftse Hout, werkervaring, prijsstelling, kwaliteit en garantie op korte levertijd.

 

*Tennispark de Delftse Hout is thuis voor een drietal verenigingen met een totaal van bijna 1300 leden en twee tennisscholen, met tennissers van het recreatieve tot prestatieve niveauName *
Name
Phone *
Phone
Affiniteit met Tennispark De Delftse Hout + Ervaring
Hoe zou de bespandienst worden vormgegeven? Denk aan locatie (eigen locatie of op het park), methoden van afleveren/ophalen materiaal, betaalmethoden, aanbod & mogelijke aanvullende services
Onno Posthumus