AVG

Privacy protocol

  • De Stichting Tennispark De Delftse Hout vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens van haar klanten/gasten om te gaan. Om die reden heeft de stichting deze privacy Reglement op de website geplaatst.
  • Omdat u als klant/gast persoonsgegevens aan ons doorgeeft, heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de stichting toestemming gegeven gegevens over u vast te leggen.

Privacy Reglement Tennispark De Delftse Hout