Maandag 28 januari 2019: Algemene Ledenvergadering (ALV)

  • Maandag 28 januari 2019: Algemene Ledenvergadering (ALV)
    Meestal gaat de ledenvergadering geruisloos voorbij, maar deze bijeenkomst is voor de vereniging eigenlijk van groot belang. Tijdens de ALV doet het bestuur verslag over het afgelopen jaar, legt het verantwoording af over het gevoerde beleid en wordt de contributie voor komend jaar vastgesteld. Ook is de ledenvergadering een uitgelezen moment om ideeën en suggesties met het bestuur of onderling te bespreken.
    Tegen deze achtergrond nodigt het bestuur alle leden van harte uit om op maandag 28 januari 2019 vanaf 20 uur aanwezig te zijn bij de ALV. De voorgestelde agenda voor de ALV maken we begin januari bekend.
    Aan- of afmeldingen voor de ALV kun je sturen aan secretaris@dedelftsehout.nl.
Geplaatst in Geen categorie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.